Kompanija Pulse Design d.o.o. cijeni privatnost svojih korisnika, zato čuvanju njihovih ličnih podataka posvjećuje izuzetnu pažnju.Prikljupamo samo osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za kvalitetno poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima. Korisnicima dajemo mogućnost izbora i odluke da li žele da se brišu ili ne sa naše e-mail liste koja služi za marketinške kampanje. Podaci ostavljeni prilikom registracije, služe za tehničku administraciju sajta i povremeno ili redovno informisanje o našim akcijama i novinama.

Podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima služe za kvalitetno obavljanje posla.

Obavezujemo se da prikupljene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe, niti ćemo iste učiniti dostupnim bilo kom trećem licu. Zaposleni u Pulse Designu d.o.o. kompaniji  svjesni su značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni za poštovanje istih. 


Saglasnost i promjene uslova


Pulse Design d.o.o. obavezuje se  da će se pridržavati svega navedenog, a sve promjene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj stranici ili  slanjem e-mail obaveštenja registrovanim korisnicima.


 

Our website uses "cookies" that do not contain personal information, and are used to facilitate user experience. By using it, you accept their use.
You can find out more on the following link and choose the settings.. For details on data protection, you can be informed on the privacy policy page.